Boşanma kararı ve dava süreci kolay değildir, eşler için en sıkıntılı süreçlerden biridir.  Her dava gibi boşanma davası da avukat yardımı olmadan bizzat eşlerden biri tarafından açılabilir.  Ancak avukatla temsil edilmeyen tarafın, anlaşmalı boşanma sağlansa bile hak kayıpları olabilir. Stresli ve sıkıntı boşanma sürecinin doğru ve hızlı yürütülmesi için iyi bir boşanma avukatı seçmek büyük önem taşır. Boşanma davaları konusunda uzman bir avukat, davanın daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını, müvekkilin maddi ve manevi kayıplarının en aza indirilmesini ve haklarının korunmasını sağlayacaktır. 

Nafaka, velayet ve tazminat, boşanma davası ile birlikte veya ayrı bir dava ile açılabilir. Boşanmanın kesinleşmesinden sonra mal rejiminin tasfiyesinden doğacak haklar ve mal paylaşımı için dava açılabilir. Boşanma, nafaka, velayet, tazminat , mal rejiminin tasfiyesi ve mal paylaşımı davalarında uzman avukatı bulmak için faydalı olabilecek birkaç öneriyi şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. İyi bir boşanma avukatı, boşanma, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi gibi konularda bilgili ve deneyimli olmalıdır. Uzman bir boşanma avukatı, yüz yüze yapacağınız görüşmede soracağınız sorulara, geçiştirmeden detaylı ve tatmin edici cevaplar verir.
  2. İyi bir boşanma avukatı, sizin veya eşinizin boşanma sebebi sayılacak kusurlarını davayı açmadan önce detaylı araştırmalıdır. Avukatınızın bu konuda soracağı sorulara vereceğiniz yanıtlar ne kadar doğru ve eksiksiz olursa, davanın doğru bir şekilde ve sizin açınızdan en olumlu şekilde sonuçlanması mümkün olur. Dava stratejisinin hazırlanması, boşanma sebebinin seçilmesi ve dava dilekçesinin yazılması için müvekkilin olayları doğru anlatması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle aleyhinize olsa dahi avukatınızın sorduğu sorulara doğru cevap vermeli, asla yalan söylememeli, avukatınızdan  bazı gerçekleri gizlememelisiniz. Avukatınızın sır saklama yükümlülüğü bulunduğu için anlattıklarınızı başkasıyla paylaşmayacak, siz izin vermedikçe davada kullanmayacaktır. Avukatınıza yanlış veya eksik anlattığınız hususların sonradan dava sürecinde ortaya çıkmasının iddia veya savunmalarınızı çelişkili hale getireceğini ve sizin zararınıza olacağını unutmayın.
  3. İyi bir boşanma avukatı, sadece vekaletname çıkarılıp dava açılana kadar değil, davayı açtıktan sonra da müvekkil ile yakın temas halinde olmalıdır. Pek çok avukat, dava sırasında işine karışılmasından hoşlanmaz, davanın detayları hakkında müvekkiline sık sık bilgi vermek istemez. Özellikle boşanma davası sırasında psikolojik olarak yıpranan müvekkil ise her fırsatta avukatına ulaşabilmek ister, bazen aynı konuları tekrar tekrar anlatır, cevabını aldığı soruları bile defalarca sorar. Burada önemli olan iki tarafın arasında bir denge kurulmasıdır. Avukat davanın aşamaları hakkında her duruşmadan sonra müvekkili bilgilendirmeli, müvekkilin psikolojik durumunu göz önüne alarak onu sabırla dinlemesi gerekir. Öte yandan müvekkil de, avukatın tek müvekkilinin kendisi olmadığını, telefonla aradığı  sırada her zaman müsait olamayabileceğini, toplantıda veya duruşmada olabileceğini göz önüne alarak sabırsız davranmamalı, gereksiz sıklıkla ve olmadık saatlerde avukatı aramamalı, avukatın mesajlarına hemen cevap veremeyeceğini kabul etmelidir..
  4. İyi bir boşanma avukatı, teknolojiden faydalanabilmelidir. Özellikle aldatma ve sadakatsizlik konularında sosyal medya paylaşımlarının ne şekilde ispat aracı olarak kullanılabileceğini bilmeli, email veya WhatsApp yoluyla müvekkili bilgilendirmelidir.

Yurtdışında sonuçlanan boşanma davalarının tanınması, bu davalarda verilen velayet, nafaka, tazminat gibi kararların Türkiye’de icrası için bu davaların tenfizi Milletlerarası Özel Hukuk Usulü Kanunu’na göre sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’deki mahkemelerde yapılmaktadır.

Bu nedenle eğer yurtdışında sonuçlanmış boşanma davasının tanınması ve tenfizi gerekiyorsa, İstanbul, Ankara veya İzmir’deki bir boşanma avukatına vekalet vermeniz gerekir.

Avukatınız genel avukat vekaletnamesi ile boşanma davası açamaz. Boşanma kişiye sıkıya bağlı olan haklardan olduğu ve genel vekaletname ile kişiden habersiz boşanma davası açılmasını engellemek için boşanma davasında fotoğraflı özel vekaletname verilmesi gerekmektedir. Boşanma davası için fotoğraflı özel vekaletname örneğini görmek için tıklayınız.


Aşağıdaki telefon numaraları veya email yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

İletişim: (90 232) 332 21 10 veya  (90 544) 288 5280
email: yusuf@ateskanhukuk.com

ADRESİMİZ: (Stadyum Metro İstasyonu yakını) Çınar Mah. 5003/2 sk. No:3-5 Gümüş Plaza Optimus D:206  35090 Bornova/İzmir

Yol tarifi almak için tıklayınız.