Avukatlar, vekalet ücretlerini kanunla belirlenen alt sınırın altında olmamak şartıyla serbestçe belirlerler. Vekalet ücreti bakımından Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl yayınladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ avukatlar için alt sınırı belirler. Bir avukatın bu tarifede belirlenen rakamın altında dava kabul etmesi yasaktır. Avukat, bu tarifenin altında ücret alsa dahi, tarifede yazılı asgari ücreti almış gibi serbest meslek makbuzu düzenleyerek, asgari ücreti kazanmış gibi vergi yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Ayrıca her ilin barosu, kayıtlı avukatlar için tavsiye niteliğinde ücret tarifesi yayınlamaktadır.

Avukatın alacağı avukatlık vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin altında olmamak şartıyla avukat ve müvekkilin anlaşması ile belirlenir. Ancak konusu para olan veya para ile değerlendirilen davalar için avukatlık ücreti dava değerinin yüzde yirmi beşini geçemez. Her avukat, dava için alacağı ücreti, asgari ücret tarifesinin altında olmamak ve dava değerinin yüzde yirmibeşini aşmamak kaydıyla,  o dava için harcayacağı emek ve zamanı göz önünde bulundurarak kendisi belirler.

Yurtdışındaki yaygın uygulama avukatların dava için harcadıkları mesaiyi kaydetmesi ve çalışılan saate göre saat başı ücret talep etmesidir. Türkiye’de ise avukatlık ücreti davaya ilişkin gider avansı ve yargı harçları gibi yargılama masrafları dışında avukat tarafından verilen bütün hizmetleri kapsar.

Tecrübeli bir avukat, avukatlık ücretini dava için harcayacağı emek ve mesaiyi hesaba katarak belirler. Dolayısıyla aynı mahkemede açılacak olsa da, kısa sürede sonuçlanabilecek ve daha az emek ve mesai harcanabilecek bir dava için asgari ücret tarifesi üzerinden ücret talep ederken, daha çok emek sarf etmeyi ve meşakkatli çalışmayı gerektiren davalarda daha yüksek bir vekalet ücreti talep edebilir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre dava ve takiplerin yanı sıra, bunların dışındaki hukuki yardım ve danışmanlıklar da ücrete tabidir.

Ateşkan Hukuk Bürosu tarafından takip edilecek dava veya icra takiplerinin ücreti hakkında bilgi almak için lütfen randevu alınız.


Aşağıdaki telefon numaraları veya email yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

İletişim: (90 232) 332 21 10 veya (90 544) 288 5280email: yusuf@ateskanhukuk.com

ADRESİMİZ: (Stadyum Metro İstasyonu yakını)

Çınar mah. 5003/2 sk. No:3-5 Gümüş Plaza Optimus D:206  35090 Bornova/İzmir

Yol tarifi almak için tıklayınız.