GENEL SORULAR

 1. COVID-19 (Korona virüs) salgını döneminde yargılama faaliyetleri ve süreler durdu mu?
 2. COVID-19 (Korona virüs) salgını döneminde icra takipleri durdu mu? Daha önce başlatılmış icra takiplerine ilişkin olarak hangi işlemler yapılabilir?
 3. COVID-19 (Korona virüs) salgını döneminde ev ve iş yeri kiraları ödenmeye devam edecek mi?

İŞ HUKUKU SORULARI

 1. COVID-19 (Korona virüs) salgını döneminde işverenlerin İş Kanunu bakımından hangi seçenekleri var?
 2. COVID-19 (Korona virüs) salgını ile ilgili olarak işverenler İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında iş yerlerinde ne gibi önlemler almalı?
 3. COVID-19 (Korona virüs) salgını döneminde kimler “Kısa Çalışma Ödeneği”nden faydalanabilir?
 4. COVID-19 (Korona virüs) salgını döneminde işten çıkarılan işçiler işe iade davası açabilir mi?
 5. COVID-19 (Korona virüs) hastalığına yakalanmak iş kazası sayılır mı?

BORÇLAR HUKUKU ve TİCARET İLE İLGİLİ SORULAR

 1. COVID-19 (Korona virüs) salgını, sözleşmelerdeki borçların ifasını ne şekilde etkileyecek?
 2. COVID-19 (Korona virüs) salgını döneminde çeklerin ibrazı, protestosu ve çeklerle ilgili diğer süreler nasıl olacak?

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ SORULAR

 1. COVID-19 (Korona virüs) salgını döneminde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bakımından hangi hususlara dikkat edilmeli?