İLAMLI İCRA TAKİBİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Alacaklının elinde bir mahkeme kararının (ilam), mahkeme önünde yapılan sulh, kabul veya feragatin, hakem kararının, noter senedinin veya temyiz ve icra kefaletnamelerinin bulunduğu hallerde başvurulan takip yoludur. İlam: Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belgedir. Alacaklı elinde bulunan bu
Read More