İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI HAKKINDA

Paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan, davanın tüm tarafları için benzer sonuçlar doğuran bir dava türüdür.

Bir menkul (taşınır mal) veya gayrimenkule ortak olan tüm paydaşlara karşı bu dava açılabilmektedir.  Taşınır veya taşınmaza ortak olan tüm paydaşlar davaya dahil edilmelidir. Paydaşlardan birinin ölümü halinde ise ölen kişinin mirasçıları davaya dahil edilmelidir.

Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Taşınmaz, değer kaybetmeyecek şekilde bölünebilecekse , aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilir. Taraflardan birinin talepte bulunması yeterlidir. Paydaşlar aynen taksim yoluyla bölünmesine rıza göstermezse taşınmazın belli bir bölümü paylı satılamamaktadır. Taşınmaz malda kat mülkiyeti kurmak mümkünse taşınmaz malda satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilemez.

Aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi mümkün değilse taşınmazın satışına gidilir. Satış memurluğu veya icra dairesi marifetiyle satış yapılır. Ortaklar oybirliğiyle aralarında anlaşırlarsa satış yalnızca ortaklar arasında yapılır.

Son olarak belirtilmesi gerekirse ortaklığın giderilmesi davası matbu harca tabidir. Dava sonunda bu harç davaya taraf olan herkese paylaştırılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

Leave a Comment