TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Toplu iş sözleşmesi, hizmet  sözleşmesinin  yapılması, devamı  ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek için işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmedir.

Toplu iş sözleşmesi, işçiler adına hareket eden sendikalarla, işverenler ya da işçi ve işveren sendikaları arasında toplu bir pazarlık sonunda tarafların karşılıklı hak ve menfaatlerini belirli bir süre için düzenleyen ve belirleyen yazılı belge niteliği taşımaktadır. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme yapma hakkı, hukuki kaynağını Anayasadan alan ve sosyal taraflara yasa gücünde düzenleme yapma yetkisini veren sosyal bir haktır.

Türk hukukunda işçiler ile işverenlere karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla tanınan “toplu iş sözleşmesi” yapma hakkı işçiler tarafından sendikaları aracılığı ile kullanılmaktadır. Bu nedenle tek tek işçilerin böyle bir sözleşme yapma hakları bulunmamaktadır. İşçi sendikaları üyelerinin çalışma ve ücret koşullarını iyileştirmek, onlara çeşitli ekonomik ve sosyal haklar sağlamak, iş yerlerinde insanlık onuruna yakışır bir çalışma ortamı yaratmak, işçilerin kendileri ve üretim süreci ile ilgili bütün konularda söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak için; üyeleri adına, işverenlerle toplu iş sözleşmesi bağıtlarlar.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAZILI OLARAK, EN AZ BİR EN ÇOK ÜÇ YIL SÜRELİ OLARAK YAPILIR; BU SÜRE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA TARAFLARCA UZATILAMAZ, KISALTILAMAZ VE SÖZLEŞME SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLEMEZ.

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir.

Leave a Comment