ÇALIŞMA İZNİNİ KİMLER ALMALIDIR?

Yabancıların bağımsız veya bağımsız çalışma izni almaları

gerekir.

Yabancılar, ilk çalışma izni bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti

konsolosluklarına yapar. Serbest ikamet izni olan yabancılar veya

işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yurtdışında yapabilir de.

Yurt dışından çalışma izni alan yabancının tekrar oturma izni almasına gerek kalmayacaktır.

Yurt dışından belgeli çalışma izni aynı zamanda oturma izninin toprak hakları da

ed. Ancak Türkiye’de çalışma izni başvurusu yapmak isteyen yabancının en az 6

ay dolu ikamet iznine sahip olması gerekmektedir.

Çalışma izninin çeşitleri nelerdir?

Çalışma izni almak isteyen yabancının görüşüne göre değişecektir.

Kanunda 4 çeşit çalışma izninde söz edilmektedir. Bunlar:

  1. Süreli Çalışma İzni

Süreli çalışma izni için başvurusu kabul edilen yabancıya iş sözleşmesinin süresini aşmamak şartıyla, gerçek kişiliklerin, tüzel kişiliklerin ya da kamu kurum ve kuruluşlarının belirli bir işyerinde belirlenmiş bir işte çalışmak koşuluyla ilk kez yapılan başvurularda en çok 1 yıl süre ile geçerli olarak verilen çalışma iznidir.

  1. Süresiz Çalışma İzni

Yabancıların Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilen izindir.

  1. Bağımsız Çalışma İzni

Yabancıların, Türkiye’de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebilir.

  1. İstisnai Çalışma İzni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü kanununda belirtilen nitelikleri taşıyan yabancılara istisnai olarak çalışma izni verilebilmektedir.  Kanunun 16.maddesinde düzenlenen yabancılar kanun koyucu tarafından sınırlı olarak sayılmış olup, söz konusu kişiler istisnai çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

Yabancı adına oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık başvurusu yapabilecek kişiler; yabancının vasisi, velisi veya vekaleten avukatıdır.

Durumunuza göre hangi çalışma iznini alabileceğiniz konusunda ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Leave a Comment