TÜRK VATANDAŞLIĞINI NASIL KAZANABİLİRİM?

Vatandaşlık hukukuna yönelik temel kaynağımız 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’dur . Kanunun amacı 1. maddesinde “Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek” olarak açıklanmıştır.

Birazdan belirteceğimiz ve kanunda yer alan şartları yerine getiren yabancının Türk vatandaşlığına alınması yetkili makam tarafından onaylanması halinde vatandaşlık kazanılmaktadır. Bu şartlar sekiz maddeden oluşmaktadır.

1)Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

2)Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,

3) Türkiye’ye yerleşmeye kararını davranışlarıyla belli etmek,

4) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil bir rahatsızlığa sahip olmamak,

5) iyi ahlak sahibi bir birey olmak,

6) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,

7)Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının hayatını idame ettirecek gelire veya mesleğe sahip olmak,

8) milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumu bulunmamak

başlıkları altında 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte ve ilgili diğer kanunlardaki şartları taşımak koşuluyla yabancıların Türk vatandaşlığı kabul edilir.  Ancak  bu kişilerin vatandaşlığa alınıp alınmayacağı idarenin takdir yetkisi dahilindedir.

Türk vatandaşlığını kazanma yolları birden fazla olup hepsinin kendine özgü usulleri bulunmaktadır.  Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan olmak üzere iki yolla kazanılır. Genel olaraksonradan Türk vatandaşlığının kazanılmasında  uygulamadan  bahsetmek gerekirse;  Vatandaşlığın kazanılmasında başvurular, yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, yurt dışında ise Dış Temsiliklere  bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel  vekaletname ile yapılır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmezler.

Reşit olmayan çocukların vatandaşlık durumları anne ve babalarına bağlı olarak incelenmektedir. Anne ve babalarına bağlı olarak vatandaşlık durumları incelenen küçüklerin, işlemler sonlanmadan reşit olmaları halinde başvuru makamlarına mutlaka bilgi verilmesi gerekmektedir. Bilgi verilerek, adlarına vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi gerekmektedir.

Türk vatandaşlığının kazanıldığına dair duyuru belgesi  ile Nüfus Müdürlüğü ya da Dış Temsilciliklerden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda bulunulmalıdır. Duyuru belgesi başvuru makamından (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü veya Dış Temsilcilikler) imza karşılığında ilgili vatandaş tarafından teslim alınılmaktadır.

Vatandaşlık başvurusunun  nasıl yapılacağı, başvuru esnasında hangi evrakların hazır edilmesi gerektiği, vatandaşlık başvuru sürecinin ne kadar süreceği ve sürecin nasıl işleyeceği gibi sorular konuda uzman bir avukat ile mütalaa edilmelidir.

Leave a Comment