İLAMLI İCRA TAKİBİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Alacaklının elinde bir mahkeme kararının (ilam), mahkeme önünde yapılan sulh, kabul veya feragatin, hakem kararının, noter senedinin veya temyiz ve icra kefaletnamelerinin bulunduğu hallerde başvurulan takip yoludur. İlam: Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belgedir. Alacaklı elinde bulunan bu
Read More

ÇALIŞMA İZNİNİ KİMLER ALMALIDIR?

Yabancıların bağımsız veya bağımsız çalışma izni almaları gerekir. Yabancılar, ilk çalışma izni bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına yapar. Serbest ikamet izni olan yabancılar veya işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yurtdışında yapabilir de. Yurt dışından çalışma izni alan yabancının tekrar oturma izni
Read More

TÜRK VATANDAŞLIĞINI NASIL KAZANABİLİRİM?

Vatandaşlık hukukuna yönelik temel kaynağımız 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’dur . Kanunun amacı 1. maddesinde “Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek” olarak açıklanmıştır. Birazdan belirteceğimiz ve kanunda yer alan şartları yerine getiren yabancının
Read More